Miałeś stłuczkę, kolizję, albo wypadek nie ze swojej winy? Sprawcą był inny kierowca?

Twój samochód został uszkodzony i wymaga naprawy?

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni!

Potrzebujesz auta zastępczego?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Udostępnimy Ci auto zastępcze na czas likwidacji szkody w Twoim samochodzie:

  • bezgotówkowo,
  • bez pobierania kaucji,
  • bez limitu kilometrów,
  • samochód podstawimy i odbierzemy we wskazanym przez Ciebie miejscu i czasie,
  • pomożemy w skompletowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania odszkodowania.

W celu sprawnego i szybkiego przeprowadzenia formalności związanych z wydaniem auta zastępczego prosimy o przygotowanie i przekazanie następujących informacji i dokumentów:

  • Nazwy Zakładu Ubezpieczeń w którym sprawca ma zawartą polisę OC ,
  • Numeru szkody zgłoszonej w Zakładzie Ubezpieczeń sprawcy,
  • Skanu oświadczenia sprawcy kolizji drogowej lub informację o numerze rejestracyjnym i numerze polisy OC sprawcy przekazaną przez funkcjonariuszy policji (jeżeli na miejscu zdarzenia interweniowała policja),
  • Skanu dowodu rejestracyjnego Twojego samochodu, a jeżeli został zatrzymany przez policję potrzebny będzie skan zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Pamiętaj! Sprawca, a w jego imieniu Zakład Ubezpieczeń w którym zawarł polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) ma obowiązek naprawić w całości wyrządzoną Ci szkodę. Twoja szkoda to nie tylko uszkodzony samochód, ale również komplikacje i dyskomfort związane z brakiem możliwości korzystania z własnego samochodu w czasie jego naprawy. To oznacza, że Zakład Ubezpieczeń sprawcy ma obowiązek pokrycia kosztów nie tylko naprawy Twojego samochodu, ale również ma obowiązek pokrycia kosztu korzystania przez Ciebie z samochodu zastępczego do czasu zakończenia naprawy Twojego samochodu.
Nie ma znaczenia, czy własny samochód wykorzystujesz do celów zarobkowych, czy prywatnie np. na dojazdy do pracy albo dowożenie dzieci do szkoły i przedszkola. Nie ważne ile lat ma Twój uszkodzony samochód. Masz prawo skorzystać z samochodu zastępczego. Możemy udostępnić Ci samochód zastępczy takiej samej klasy co Twój samochód. Korzystając z naszej oferty nie poniesiesz kosztów wynajęcia samochodu – rozliczymy się bezpośrednio z Zakładem Ubezpieczeń sprawcy.